Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analizy

A. Mazurkiewicz - Tożsamość żołnierza: Australijscy wojownicy
analizy

A. Mazurkiewicz - Tożsamość żołnierza: Australijscy wojownicy

14.06.2021
Tradycyjnie dominującym wzorcem określającym zachowanie i postawy żołnierzy była tożsamość „wojownika”, oparta na specyficznym etosie i skoncentrowana wokół walki z przeciwnikiem. Wynikające z niej postawy, zachowania, normy i wartości koncentrują się wokół takich elementów jak odwaga i waleczność, braterstwo i gotowość do poświęceń, a także dyscyplina i posłuszeństwo. W tym ujęciu, australijskie siły zbrojne są ciekawym przedmiotem badań, ponieważ można na ich przykładzie zidentyfikować wiele elementów typowych dla tradycyjnej tożsamości „wojownika”. Jednocześnie, w kilku kluczowych aspektach tożsamość australijskich żołnierzy wyraźnie od niej odchodzi. Celem niniejszej analizy jest zatem zidentyfikowanie elementów tożsamości wojskowej australijskiej armii oraz odniesienie ich do tradycyjnie rozumianej tożsamości „wojownika”.
więcej o A. Mazurkiewicz - Tożsamość żołnierza: Australijscy wojownicy
W. Kowalski - Ingerencja służb wywiadowczych Iranu w amerykańskie wybory prezydenckie w 2020 roku
analizy

W. Kowalski - Ingerencja służb wywiadowczych Iranu w amerykańskie wybory prezydenckie w 2020 roku

10.05.2021
Analiza jest poświęcona działalności irańskich służb wywiadowczych w trakcie amerykańskich wyborów prezydenckich w 2020 r. na podstawie raportu Narodowej Rady Wywiadu USA. Koncentruje się ona głównie na działalności w cyberprzestrzeni, która była głównym polem aktywności Irańczyków. W analizie przedstawiono historię, instytucje odpowiedzialne za jej wykorzystanie oraz przykłady użycia cyberprzestrzeni przez władze w Teheranie. Działalność irańskich służb została umieszczona w szerszym kontekście dwustronnych relacji politycznych pomiędzy Teheranem a Waszyngtonem.
więcej o W. Kowalski - Ingerencja służb wywiadowczych Iranu w amerykańskie wybory prezydenckie w 2020 roku
P. Frankowski - Rywalizacja i współpraca państw arabskich w przestrzeni kosmicznej
analizy

P. Frankowski - Rywalizacja i współpraca państw arabskich w przestrzeni kosmicznej

19.04.2021
Liczba państw zdolnych do budowy, wynoszenia i obsługi satelitów znacznie wzrosła na przestrzeni lat. Chociaż tradycyjne mocarstwa kosmiczne ugruntowały swoją pozycję w usługach i technologiach kosmicznych, wśród potęg kosmicznych pojawiły się państwa z Zatoki Perskiej, mające ambicje, by rzucić wyzwanie tradycyjnym graczom. Analiza przedstawia rozwój programów kosmicznych państw Zatoki Perskiej, wskazując na potencjalne zmiany w układzie sił w sektorze przemysłu kosmicznego.
więcej o P. Frankowski - Rywalizacja i współpraca państw arabskich w przestrzeni kosmicznej