Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analizy

Marek Czajkowski - Wpływ pandemii na pozycję międzynarodową i politykę zagraniczną Rosji – implikacje dla bezpieczeństwa Polski
analizy

Marek Czajkowski - Wpływ pandemii na pozycję międzynarodową i politykę zagraniczną Rosji – implikacje dla bezpieczeństwa Polski

10.08.2020
Federacja Rosyjska jest jednym z krajów najsilniej dotkniętych epidemią koronawirusa, a wstrząs ekonomiczny i społeczny z nią związany nakłada się na nagromadzone problemy wewnętrzne. W związku z tym następstwa dla gospodarki i społeczeństwa już są i zapewne będą w Rosji większe w średnio- i długookresowej perspektywie, niż to się dzieje w przypadku krajów rozwiniętych. Jednocześnie jednak system polityczny i ogólna sytuacja wewnętrzna mają szansę ostać się bez większych zmian, w przeciwieństwie do sytuacji w krajach wysokorozwiniętych, które wstrząsane są znacznymi niepokojami. Z kolei pozycja międzynarodowa Rosji najprawdopodobniej pogorszy się ze względu na osłabienie instrumentów polityki zagranicznej i konieczną koncentrację na problemach wewnętrznych.
więcej o Marek Czajkowski - Wpływ pandemii na pozycję międzynarodową i politykę zagraniczną Rosji – implikacje dla bezpieczeństwa Polski
Piotr Bajor - Pandemia a kolektywny system bezpieczeństwa międzynarodowego – uwarunkowania oraz implikacje dla Polski
analizy

Piotr Bajor - Pandemia a kolektywny system bezpieczeństwa międzynarodowego – uwarunkowania oraz implikacje dla Polski

07.08.2020
Trwająca pandemia COVID-19 wpłynęła na zmianę oblicza współczesnych stosunków i uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego. Zasięg oddziaływania oraz skutki czynią z COVID-19 problem o znaczeniu globalnym, rzutujący w istotny sposób na przyszłość stosunków międzynarodowych, układ na arenie globalnej, system bezpieczeństwa międzynarodowego, a także pozycję i funkcjonowanie poszczególnych państw. W procesy te integralnie włączona jest Polska, w związku z czym bezpośrednio implikują one i determinują bezpieczeństwo państwa polskiego.
więcej o Piotr Bajor - Pandemia a kolektywny system bezpieczeństwa międzynarodowego – uwarunkowania oraz implikacje dla Polski
Paweł Frankowski - Nadzór i elektroniczne instrumenty zarządzania/rządzenia w sytuacjach kryzysowych i postkryzysowych
analizy

Paweł Frankowski - Nadzór i elektroniczne instrumenty zarządzania/rządzenia w sytuacjach kryzysowych i postkryzysowych

03.08.2020
Wraz z tym, jak elektroniczne środki nadzoru zaczęły dominować w relacjach między producentem i pracownikiem oraz producentem i konsumentem, pojawiła się silna obawa co do tego, czy istniejące struktury regulacyjne i zasady dotyczące ochrony praw człowieka zapewniają odpowiednią ochronę jednostek. Nieskończenie wielka liczba danych pozwala nie tylko na dopasowanie produktu do obecnych potrzeb konsumenta, ale także skuteczne prognozowanie przyszłego zachowania. Chociaż wykorzystanie tych danych na potrzeby marketingu, w tym marketingu politycznego, jest faktem, to warto zastanowić się, jakie efekty na społeczeństwo, w skali globalnej i regionalnej, wywiera wprowadzenie elektronicznych środków nadzoru jako proponowanego instrumentu szybkiej reakcji na globalny kryzys związany z rozwojem epidemii COVID-19.
więcej o Paweł Frankowski - Nadzór i elektroniczne instrumenty zarządzania/rządzenia w sytuacjach kryzysowych i postkryzysowych