Zakład Bezpieczeństwa Narodowego jest jednostką działającą od 1 stycznia 2015 r. w ramach Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Zakład został utworzony w wyniku wydzielenia z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej grupy pracowników naukowo-dydaktycznych specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, konfliktów regionalnych, studiów strategicznych oraz prawa konfliktów zbrojnych.

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada za realizację programu dydaktycznego studiów I i II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe", rozwój badań w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych, współpracę ze studentami zainteresowanymi problematyką bezpieczeństwa, w szczególności ze studenckim Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego UJ, a także za współpracę z interesariuszami zewnętrznymi działającymi w sektorze bezpieczeństwa narodowego, a także z partnerami zagranicznymi.

Seminarium naukowe „Dostęp do broni palnej i amunicji a bezpieczeństwo obywateli”

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na seminarium naukowe „Dostęp do broni palnej i amunicji a bezpieczeństwo obywateli”. Seminarium odbędzie się w dniu 8 marca 2018 r. w godzinach 16.30-19.30 w Auli Wystawowej A Auditorium Maximum UJ (ul. Krupnicza 33) w Krakowie.

 

Seminarium poświęcone będzie problematyce dostępu do broni palnej i amunicji  w kontekście rosnących wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa oraz towarzyszących im tendencji społecznych i projektów polityczno-prawnych dotyczących zarówno liberalizacji, jak też restrykcji dostępu do broni i amunicji. Zaproszeni prelegenci przedstawią zagadnienia dotyczące związków pomiędzy dostępem obywateli do broni palnej a przestępczością, roli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w krzewienie zasad bezpiecznego i posługiwania się bronią palną, propozycji zmian w ustawie o broni i amunicji, „kultury broni” na przykładzie Stanów Zjednoczonych.

 

Szczegółowy program:

 

16:30 – Otwarcie seminarium

Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

 

16:35 - Wprowadzenie do problematyki seminarium

dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ

 

16:40 – 18:00 - Część I:

 

16:40-16:55  Związek pomiędzy dostępem obywateli do broni palnej a przestępczością

podinsp. mgr Dominik Jurczak  (pracownik nieetatowy, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ)

 

16:55-17:10  Rola stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w krzewieniu zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną

 (przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego)

 

17:10-17:25 Kultura broni w Stanach Zjednoczonych

            Dominika Dudek, studenka IRAS, WSMiP UJ

 

17:25-17:55  Dyskusja

 

18:00-18:10  Przerwa

 

18:10 – 19:30 Część II:

 

18:10-18:25 Prawne aspekty dostępu do broni palnej na przykładzie Polskiego Związku Łowieckiego

 (przedstwiciel Polskiego Związku Łowieckiego)


18:25-18:40 Propozycje zmian w ustawie o broni i amunicji - komentarz

Dr Arkadiusz Nyzio, asystent w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ

 

18:40-18:55 Problemy i zagrożenia związane z dostępem do broni palnej

Piotr Kułas (Krakowski Klub Sportowy „Arsenał”)

 

18:55-19:25 Dyskusja

 

19:25-19:30 Podsumowanie seminarium

Dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ

Analizy

Komentarze