Zakład Bezpieczeństwa Narodowego jest jednostką działającą od 1 stycznia 2015 r. w ramach Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Zakład został utworzony w wyniku wydzielenia z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej grupy pracowników naukowo-dydaktycznych specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, konfliktów regionalnych, studiów strategicznych oraz prawa konfliktów zbrojnych.

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada za realizację programu dydaktycznego studiów I i II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe", rozwój badań w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych, współpracę ze studentami zainteresowanymi problematyką bezpieczeństwa, w szczególności ze studenckim Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego UJ, a także za współpracę z interesariuszami zewnętrznymi działającymi w sektorze bezpieczeństwa narodowego, a także z partnerami zagranicznymi.

Międzynarodowa konferencja ZBN we Lwowie

Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego INPiSM UJ wraz z uczelniami partnerskimi zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Transformacja bezpieczeństwa międzynarodowego: uwarunkowania, zagrożenia i wyzwania”.
Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 marca 2018 r. we Lwowie.

Wszelkie informacje na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.konferencje.inp.uj.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w obradach. 
 
 

Analizy

Komentarze