Zakład Bezpieczeństwa Narodowego jest jednostką działającą od 1 stycznia 2015 r. w ramach Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Zakład został utworzony w wyniku wydzielenia z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej grupy pracowników naukowo-dydaktycznych specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, konfliktów regionalnych, studiów strategicznych oraz prawa konfliktów zbrojnych.

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada za realizację programu dydaktycznego studiów I i II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe", rozwój badań w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych, współpracę ze studentami zainteresowanymi problematyką bezpieczeństwa, w szczególności ze studenckim Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego UJ, a także za współpracę z interesariuszami zewnętrznymi działającymi w sektorze bezpieczeństwa narodowego, a także z partnerami zagranicznymi.

Udział pracownika ZBN w seminarium nt. współpracy Polski i Chin

W dniu 30 stycznia br. na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie, pracownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego dr Piotr Bajor wygłosił wykład oraz wziął udział w seminarium "Jeden pas, jedna droga - perspektywy współpracy Polski i Chin". W trakcie spotkania dr Piotr Bajor omówił uwarunkowania współpracy bilateralnej, a także perspektywy rozwoju stosunków Polski z Chińską Republiką Ludową, a także najważniejsze aspekty dotyczące chińskiej inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku.
 
 
 
 
 
Fot. Agata Supińska.

Analizy

Komentarze