Zakład Bezpieczeństwa Narodowego jest jednostką działającą od 1 stycznia 2015 r. w ramach Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Zakład został utworzony w wyniku wydzielenia z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej grupy pracowników naukowo-dydaktycznych specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, konfliktów regionalnych, studiów strategicznych oraz prawa konfliktów zbrojnych.

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada za realizację programu dydaktycznego studiów I i II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe", rozwój badań w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych, współpracę ze studentami zainteresowanymi problematyką bezpieczeństwa, w szczególności ze studenckim Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego UJ, a także za współpracę z interesariuszami zewnętrznymi działającymi w sektorze bezpieczeństwa narodowego, a także z partnerami zagranicznymi.

Studenci „bezpieczeństwa narodowego” w Muzeum Lotnictwa

W dniu 11 stycznia 2018 r. studenci kursu "Violence in International Affairs" pod opieką prowadzącego kurs płk. mgr. Marcina Szymańskiego odbyli zajęcia na terenie krakowskiego Muzeum Lotnictwa. Dzięki uprzejmości dyrekcji placówki grupa zwiedziła ekspozycję unikatowych zbiorów techniki lotniczej. Pracownicy Muzeum zapoznali studentów z konstrukcjami będącymi wynikiem rozwoju myśli technicznej na przestrzeni XX wieku. Duże zainteresowanie wzbudziły najstarsze eksponaty sięgające swoją historią okresu I wojny światowej. W drugiej części zajęć płk mgr Marcin Szymański zapoznał studentów z genezą i stanem obecnym doktryny wykorzystania lotnictwa w konfliktach międzynarodowych. Jako studia przypadku omówiono historię powstania Luftwaffe oraz rozwój strategii lotniczych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W ramach dyskusji o współczesnych kierunkach wykorzystania sił powietrznych omówiono aspekty związane z wprowadzaniem i utrzymaniem stref zakazu lotów (ang. no-fly zones).

 

Dziękujemy serdecznie Dyrekcji Muzeum Lotnictwa za udostępnienie zbiorów i możliwość przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

Analizy

Komentarze