Zakład Bezpieczeństwa Narodowego jest jednostką działającą od 1 stycznia 2015 r. w ramach Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Zakład został utworzony w wyniku wydzielenia z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej grupy pracowników naukowo-dydaktycznych specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, konfliktów regionalnych, studiów strategicznych oraz prawa konfliktów zbrojnych.

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada za realizację programu dydaktycznego studiów I i II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe", rozwój badań w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych, współpracę ze studentami zainteresowanymi problematyką bezpieczeństwa, w szczególności ze studenckim Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego UJ, a także za współpracę z interesariuszami zewnętrznymi działającymi w sektorze bezpieczeństwa narodowego, a także z partnerami zagranicznymi.

The Belt & Road Initiative in the Global Arena - nowa publikacja pracownika ZBN

Uprzejmie informujemy, że nakładem wydawnictwa Palgrave Macmillan ukazała się książka "The Belt & Road Initiative in the Global Arena" poświęcona inicjatywie Nowego Jedwabnego Szlaku, w której opublikowany został artykuł pracownika Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego dr. Piotra Bajora​. 

Dr Piotr Bajor był członkiem międzynarodowego zespołu badawczego, w skład którego wchodzili naukowcy z uniwersytetów Europy i Azji. Zespół ten w ostatnich latach prowadził badania poświęcone założeniom, uwarunkowaniom geopolitycznym oraz potencjalnym skutkom realizacji chińskiej inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją na stronie wydawnictwa: www.palgrave.com/gp/book/9789811059209

Analizy

Komentarze