Zakład Bezpieczeństwa Narodowego jest jednostką działającą od 1 stycznia 2015 r. w ramach Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Zakład został utworzony w wyniku wydzielenia z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej grupy pracowników naukowo-dydaktycznych specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, konfliktów regionalnych, studiów strategicznych oraz prawa konfliktów zbrojnych.

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada za realizację programu dydaktycznego studiów I i II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe", rozwój badań w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych, współpracę ze studentami zainteresowanymi problematyką bezpieczeństwa, w szczególności ze studenckim Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego UJ, a także za współpracę z interesariuszami zewnętrznymi działającymi w sektorze bezpieczeństwa narodowego, a także z partnerami zagranicznymi.

Seminarium naukowe o Zbigniewie Brzezińskim

W imieniu organizatorów V Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie pt. Inteligencja polska w świecie serdecznie zapraszamy pracowników i studentów INPiSM UJ do udziału w seminarium naukowym poświęconym profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu. Szczegółowe informacje na plakacie.
 
Zainteresowane osoby zapraszamy do rejestracji przez stronę http://kptnws.krakow.pl/index.php/informacje-organizacyjne/formularz-zgloszeniowy,  co umożliwi organizatorom wystawienie identyfikatora uczestnictwa lub przez kontakt z Kancelarią PAU tel: 12 424 02 00.

Analizy

Komentarze