Zakład Bezpieczeństwa Narodowego jest jednostką działającą od 1 stycznia 2015 r. w ramach Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Zakład został utworzony w wyniku wydzielenia z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej grupy pracowników naukowo-dydaktycznych specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, konfliktów regionalnych, studiów strategicznych oraz prawa konfliktów zbrojnych.

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada za realizację programu dydaktycznego studiów I i II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe", rozwój badań w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych, współpracę ze studentami zainteresowanymi problematyką bezpieczeństwa, w szczególności ze studenckim Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego UJ, a także za współpracę z interesariuszami zewnętrznymi działającymi w sektorze bezpieczeństwa narodowego, a także z partnerami zagranicznymi.

Zaproszenie na wykład Chrisa Farisa, weterana amerykańskich sił specjalnych

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego w imieniu Dziekana Wydziału Spraw Międzynarodowych i Politycznych oraz Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunkow Międzynarodowych gorąco poleca wykład Chrisa Farisa, starszego sierżanta (seargant-major) amerykańskich sił specjalnych Delta Force. Wykład odbędzie się w czwartek 25 maja br. w Sali Wystawowej A, Auditorium Maximum UJ.

Więcej na temat tego wydarzenia na profilu FB WSMiP: https://www.facebook.com/WydzialStudiowMiedzynarodowychIPolitycznychUj/photos/a.408338932614645.1073741835.403050519810153/1292148654233664/?type=3&theater 

 

Analizy

Komentarze