Zakład Bezpieczeństwa Narodowego jest jednostką działającą od 1 stycznia 2015 r. w ramach Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Zakład został utworzony w wyniku wydzielenia z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej grupy pracowników naukowo-dydaktycznych specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, konfliktów regionalnych, studiów strategicznych oraz prawa konfliktów zbrojnych.

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada za realizację programu dydaktycznego studiów I i II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe", rozwój badań w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych, współpracę ze studentami zainteresowanymi problematyką bezpieczeństwa, w szczególności ze studenckim Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego UJ, a także za współpracę z interesariuszami zewnętrznymi działającymi w sektorze bezpieczeństwa narodowego, a także z partnerami zagranicznymi.

Udział Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w organizacji VII Ogólnopolskiej Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ wziął aktywny udział w organizacji VII Ogólnopolskiej Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Konwencja odbyła się w dniach 9-10 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim pod hasłem "Myśleć globalnie, działać regionalnie. Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych". Kierownik Zakładu dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ uczestniczył w pracach Rady Programowej Konwencji, natomiast dr Piotr Bajor był członkiem Komitetu Organizacyjnego Konwencji.

W obradach wzięło udział prawie 200 naukowców, reprezentujących zarówno polskie, jak również zagraniczne ośrodki naukowe. W trakcie 43 sesji panelowych oraz debat w ramach okrągłych stołów, naukowcy przedstawili wyniki swoich badań dotyczące szeroko rozumianej problematyki regionalizmu we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Obrady uroczyście otworzył Prof. dr hab. Andrzej Mania, pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego VII Konwencji PTSM. Następnie głos zabrał Zastępca Prezydenta Krakowa Dr hab. Andrzej Kulig, prof. UJ, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Prof. dr hab. Zdzisław Mach, a także Przewodniczący PTSM Prof. dr hab. Edward Haliżak.

Wykład inauguracyjny pt. "Rethinking regionalism" wygłosił prof. Fredrik Söderbaum z University of Gothenburg w Szwecji.

Tegoroczna konwencja zorganizowana została przez PTSM, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak oraz Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski.

Analizy

Komentarze