PODSTAWOWE INFORMACJE: 
Oficer Wojsk Specjalnych, weteran misji w Afganistanie i Iraku asystent w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego. Wykładowca w Szkole NATO w Oberammergau (Niemcy). Absolwent wydziału bezpieczeństwa narodowego Szkoły Podyplomowej Marynarki Wojennej USA (US Naval Post Graduate School).

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 1. Przemoc w stosunkach międzynarodowych – zjawisko wojny i jego rola w kształtowaniu porządku świata.
 2. Comprehensive Approach: strategie reagowania kryzysowego Sojuszu Północnoatlantyckiego.
 3. Władza i siła: ewolucja stosunków polityczno- wojskowych i jej wpływ na kształtowanie demokratycznych mechanizmów kontroli nad siłami zbrojnymi.

WYBRANE PUBLIKACJE:

Artykuły:

 1. „Reforma sił specjalnych po amerykańsku” wywiad dla J. Rybak – creatiopr.pl http://creatiopr.pl/reforma-sil-specjalnych-amerykansku/
 2. Amerykańskie Dowództwo Operacji Specjalnych, „ Przegląd Sił Zbrojnych”: 5/2014
 3. Entropy versus Adaptive Dynamics: Contemporary Conflict and its Implications on NATO Doctrine Evolution,  “Krakowskie Studia Międzynarodowe”: 11/2015

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. „Strategiczna synergia – orientacja morska w polityce Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie Białej Księgi Bezpieczeństwa z 2015” wraz dr M. Zachara [w:] Region Pacyfiku w latach 1985 – 2015: przykład ciągłości zmiany w regionalnym systemie międzynarodowym, red. E Haliżak; Wydawnictwo Uniwersytety Warszawskiego 2015
 2. „Security Franchizing: Polish American Security Relations”  [w:] Poland in Transatlantic Relations after 1989 – miracle fair., ed. M. Zachara; Peter Lang Verlag 2016 (przyjęte do druku)

Recenzje:

 1. „Wiki at War. Conflict in the Socially Networked World” James Jay Carafano (recenzja książki); Krakowskie Studia Międzynarodowe 4/2014

Podręczniki:

 1. „Z angielskim do NATO. Język angielski dla wojskowych”, wraz z Waldemar Kniewel, Wydawnictwo REA 2004 (podręcznik).

UDZIAŁ W KONFERENCJACH:

Wystąpienia na około 20 konferencjach w obszarze bezpieczeństwa narodowego i stosunków międzynarodowych między innymi w:

 • NATO Special Operations Headquarters
 • US Special Operations Command
 • NATO Joint Force Command Naples
 • Ministerstwie Obrony Narodowej Gruzji
 • Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Akademii Krakowskiej
 • Akademii Obrony Narodowej
 • Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych