Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Paweł Frankowski - Nadzór i elektroniczne instrumenty zarządzania/rządzenia w sytuacjach kryzysowych i postkryzysowych

Paweł Frankowski - Nadzór i elektroniczne instrumenty zarządzania/rządzenia w sytuacjach kryzysowych i postkryzysowych

Wraz z tym, jak elektroniczne środki nadzoru zaczęły dominować w relacjach między producentem i pracownikiem oraz producentem i konsumentem, pojawiła się silna obawa co do tego, czy istniejące struktury regulacyjne i zasady dotyczące ochrony praw człowieka zapewniają odpowiednią ochronę jednostek. Nieskończenie wielka liczba danych pozwala nie tylko na dopasowanie produktu do obecnych potrzeb konsumenta, ale także skuteczne prognozowanie przyszłego zachowania. Chociaż wykorzystanie tych danych na potrzeby marketingu, w tym marketingu politycznego, jest faktem, to warto zastanowić się, jakie efekty na społeczeństwo, w skali globalnej i regionalnej, wywiera wprowadzenie elektronicznych środków nadzoru jako proponowanego instrumentu szybkiej reakcji na globalny kryzys związany z rozwojem epidemii COVID-19.

Zapraszamy do lektury i śledzenia kolejnych publikacji, które ukażą się w specjalnej serii „COVID-19”.
Pliki do pobrania
pdf
Paweł Frankowski - Nadzór i elektroniczne instrumenty zarządzania/rządzenia w sytuacjach kryzysowych i postkryzysowych