Jan Niemiec

 

W 2016 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku filologia orientalna - turkologia w Instytucie Orientalistyki UJ. W ramach studiów turkologicznych spędził jeden semestr na Uniwersytecie Stambulskim (2015/2016). W 2017 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe. 

 

 


Zainteresowania badawcze:

  1. Geopolityka a geostrategia.
  2. Cypr jako przedmiot rywalizacji mocarstw.
  3. Zmiany polityczne na obszarze byłego Imperium Osmańskiego.
  4. Polityka Republiki Turcji względem regionu.
  5. Rola sił zbrojnych w systemie politycznym Turcji.

 

Opiekun projektu doktorskiego: dr hab. Paweł Frankowski