PhD Students

Jacek Durkalec

Adres mailowy: durkalec@pism.pl

Podstawowe informacje:

Od 2011 roku doktorant w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Analityk projektu nieproliferacja i kontrola zbrojeń w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Wcześniej pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej RP oraz był stażystą w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Specjalizuje się w zagadnieniach kontroli zbrojeń, rozbrojenia jądrowego, proliferacji broni masowego rażenia, obrony przeciwrakietowej, polityki obrony i odstraszania NATO oraz polityki bezpieczeństwa RP.

(więcej...)

 

Magdalena Lisińska

Z wyróżnieniem ukończyła studia licencjackie oraz dwa kierunki studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie: stosunki międzynarodowe (2012 r. i 2014 r.) oraz amerykanistykę ze specjalnością Ameryka Łacińska ( 2015 r.).


m.lisinska@gmail.com
(wizytówka w usosweb)

Zainteresowania badawcze


1.    Historia polityczna i polityka zagraniczna Argentyny
2.    Latynoamerykańskie rządy niedemokratyczne i dyktatury wojskowe
3.    Zagrożenia bezpieczeństwa w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów
4.    Stosunki międzynarodowe na zachodniej półkuli, relacje USA-Ameryka Łacińska
5.    Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej

(więcej...)

Arkadiusz Nyzio

arkadiusz.nyzio@uj.edu.pl

Profil na portalu Academia.edu

Profil na portalu Researchgate

Profil w systemie USOS

licencjat politologii i bezpieczeństwa narodowego UJ, magister politologii i europeistyki UJ (dyplomy z wyróżnieniem). Studiuje edytorstwo - redakcję tekstu na UJ (studia podyplomowe)

Zainteresowania badawcze

1. Historia polityczna Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.
2. Zarządzanie instytucjami publicznymi.
3. Polska scena polityczna i dyskurs publiczny po 1989 r.
4. Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w XX i XXI w.
5. Teorie polityki i stosunków międzynarodowych.

 

(więcej...)

Monika Sawicka

Ukończyła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na kierunku Stosunki Międzynarodowe w 2009 roku oraz Filologia Portugalska w 2010 roku.

monika_paulina@gazeta.pl
Academia.edu

Zainteresowania badawcze
1.    Polityka zagraniczna Brazylii
2.    Problematyka współpracy rozwojowej
3.    Ameryka Łacińska we współczesnym świecie
4.    Perspektywa konstruktywistyczna w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi

(więcej...)

 

Robert Siudak

Ukończył Uniwersytet Jagielloński na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz Europeistyka w 2014 roku. Studiował ponadto na Tel-Aviv University oraz w Trinity College Dublin.

robert.siudak@uj.edu.pl


Zainteresowania badawcze:

  1. Krytyczne studia nad bezpieczeństwem
  2. Problemy bezpieczeństwa w rejonie Bliskiego Wschodu
  3. Technologie nuklearne - cywilne oraz militarne aspekty
  4. Polityka regionalna Islamskiej Republiki Iranu
  5. Konstruktywizm w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi

(więcej...)

 

Robert Wężowicz

Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na kierunku Stosunki Międzynarodowe w 2014 roku.


robert.wezowicz@uj.edu.pl
(wizytówka w usosweb)

Zainteresowania badawcze:


1.    Geopolityka i geostrategia.
2.    Prognozowanie w stosunkach międzynarodowych.
3.    Znaczenie obszarów morskich w polityce bezpieczeństwa państwa.
4.    Bezpieczeństwo energetyczne państwa.
5.    Metody pracy operacyjnej policji i wywiadów.
6.    Obrona terytorialna i formacje nieregularne we współczesnych konfliktach.

(więcej...)

 

Magdalena Kania

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2015). Studentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała również na Uniwersytecie Kopenhaskim (2014/2015).

magdalena.maria.kania@gmail.com

Zainteresowania badawcze:

  1. Dyskursy polityki pomocy rozwojowej w Unii Europejskiej
  2. Udział uczestników pozapaństwowych w kształtowaniu polityki pomocy rozwojowej
  3. Negocjacje umów handlowych Unii Europejskiej
  4. Europeizacja prawa karnego
  5. Biopolityczne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego po 9/11