Prof. dr hab. Artur Gruszczak

  1. Borders and Orders: Managing Internal Security in the European Union – projekt własny dotyczący zagadnień bezpieczeństwa wewnętrznego UE oraz zarządzania granicami zewnętrznymi UE. Efektem będzie monografia.
  2. Dehumanizacja bezpieczeństwa - projekt własny związany z kursem monograficznym oferowanym studentom studiów doktoranckich w INPiSM UJ. Badania związane z problemem bezpieczeństwa postrzeganym z perspektywy człowieka jako podmiotu i przedmiotu, wirtualizacji bezpieczeństwa, biopolityki, transhumanizmu i infrahumanizacji.

 

Dr hab. Marek Czajkowski

Aktualne zainteresowania badawcze:

  1. bezpieczeństwo międzynarodowe w wymiarze technologicznym i militarnym,
  2. Rosja ze szczególnym uwzględnieniem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,
  3. obrona przeciwrakietowa w stosunkach międzynarodowych,
  4. rola przestrzeni kosmicznej w stosunkach międzynarodowych i w bezpieczeństwie międzynarodowym oraz strategiach poszczególnych państw.

 

Dr hab. Paweł Frankowski

Obecnie prowadzone prace badawcze skoncentrowane są na trzech wymiarach bezpieczeństwa

  1. Bezpieczeństwo technologiczne ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania przestrzeni kosmicznej w polityce Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz Chin
  2. Bezpieczeństwo regionalne realizowane przez podmioty subnarodowe, jako szczególny wymiar niepolitycznego podejścia do rozwiązywania problemów z zakresu polityk publicznych prowadzących do powstania wspólnot bezpieczeństwa
  3. Bezpieczeństwo ekonomiczne realizowane poprzez porozumienia handlowe o wolnym handlu oraz preferencyjne porozumienia handlowe ze szczególnym uwzględnieniem społecznego wymiaru zawieranych porozumień. 

 

Dr Piotr Bajor

Dr Piotr Bajor prowadzi prace badawcze poświęcone polityce zagranicznej i bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Zajmuje się również problematyką uwarunkowań zmian systemowych i procesem transformacji na obszarze poradzieckim, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa tego regionu. Dr Piotr Bajor kierował oraz brał udział w wielu projektach badawczych poświęconych powyższej problematyce. W 2013 r. był kierownikiem projektu „Partnerstwo Wschodnie: założenia, doświadczenia, wyzwania. Analiza procesów implementacji w państwach objętych programem", realizowanego w ramach konsorcjum uczelni z państwa Partnerstwa Wschodniego, którego celem było zbadanie stanu implementacji założeń programu. Od 2014 roku dr Piotr Bajor jest koordynatorem konsorcjum i kierownikiem projektu „Geopolityczne dylematy. Polska i Niemcy a procesy i wyzwania europeizacji w Europie Wschodniej i Kaukazie", którego celem jest analiza sytuacji geopolitycznej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz polityki Polski i Niemiec wobec tego obszaru.