dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Podstawowe informacje:

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ. Zastępca Dyrektora INPiSM UJ ds. ogólnych. Członek Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych. Członek Stałej Rektorskiej Komisji Socjalnej.

Absolwent Krakowskiej Szkoły Biznesu w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (studia menedżerskie MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem).

Stypendysta Fundacji Nauki Polskiej oraz Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej.

e-mail: adrian.tyszkiewicz@uj.edu.pl

 

 

Zainteresowania badawcze:

Geografia polityczna (terytorialność państwowych i niepaństwowych uczestników stosunków międzynarodowych; podziały terytorialne; państwo narodowe; nacjonalizm)

Geopolityka i geostrategia (klasyczne i neoklasyczne koncepcje geopolityczne; metodologia geopolityki; historia geopolityki; dystrybucja siły - potęgi; rola sił zbrojnych w skali globalnej i regionalnej)

Historia polityczna (polskie ruchy, partie polityczne i myśl polityczna - nacjonalizm; organizacje polityczne polskiej młodzieży)

Prowadzone prace badawcze:

Metodologia geopolityki (główne paradygmaty, metody i techniki badań) - diagnoza stanu obecnego, wyzwania

Ponowoczesna koncepcja państwa? - casus ISIS

Planowane prace badawcze:

Kurdystan w regionalnym dyskursie bezpieczeństwa - autonomia, suwerenność, secesja

 

Publikacje (wybór):

 

Monografie i artykuły naukowe:

- Obóz Wielkiej Polski w Małopolsce 1926-1933, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, s. 421

- Młodzież Wszechpolska. Koło Lwowskie. Protokoły zebrań zarządu (1925 – 1930),

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 87

- Pomiędzy afirmacją a negacją: ruch młododemokratyczny w PRL, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 344

- G. Mazur, A. Tyszkiewicz, Obóz Narodowo-Radykalny we Lwowie, “Zeszyty Historyczne”, z. 144, Instytut Literacki, Paryż 2003, ss. 124 - 152

- Z dziejów korporacji studenckich w międzywojennym Lwowie, “Politeja”, nr 2, 2004, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków, ss. 410 - 424

- Idea „Trzeciej Europy”- aspekt geopolityczny, „Polityka Międzynarodowa, Prawo, Zarządzanie. Zeszyty Naukowe”, (red.) J.M. Białkiewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kraków 2010, ss. 165 - 181

- Równowaga i integracja europejska w koncepcjach generała Władysława Sikorskiego, "Politeja", nr 1, 2011, Wydawnictwo Księgrania Akademicka, Kraków, ss. 471 - 486

- W okowach "demokratycznego centralizmu": przypadek Stronnictwa Demokratycznego w PRL, "Politeja", nr 3, 2013, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków, ss. 51 - 68

 

Rozdziały w opracowaniach zbiorowych:

- Leonard i Zdzisław Stahlowie w życiu społecznym i politycznym Lwowa, [w:] Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura, tom V: Ludzie Lwowa, (red.) K. Karolczak, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005, ss. 232 - 244

- Zdzisław Stroński, „Polski Słownik Biograficzny”, Zeszyt 182 (T. 44/3), Polska Akademia Nauk, Warszawa – Kraków 2007, ss. 390 - 392

- Legion Młodych we Lwowie. Przyczynek do dziejów młodzieży sanacyjnej w przedwojennej

Małopolsce Wschodniej, [w:] Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura, tom VII: Urzędy, Urzędnicy, Instytucje, (red.) K. Karolczak, Ł.T. Sroka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, ss. 524 - 533

- Koncepcje regulowanej zmiany politycznej w ostatniej dekadzie PRL – kontekst prezydentury, [w:] Suweren - Zwierzchnik - Reprezentant Państwa. Głowa Państwa w polskiej refleksji politycznej (XX-XXI wiek), (red.) R. Ptaszyński, T.Sikorski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, ss. 95 - 112

- Wizja Polski w publicystyce politycznej Zdzisława Henryka Stahla, [w:] Sen o potędze: bezpieczeństwo, suwerenność, mocarstwowość: Rzeczpospolita Polska 1918-1939, (red.) E. Maj, J. Gryz, E. Kirwiel, E. Podgajna, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2014, ss. 339 - 359

- Lwowskie korporacje akademickie w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura: studia z dziejów miasta, tom IX: Życie codzienne miasta, (red.) K. Karolczak, Ł.T.Sroka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, ss. 294 - 313

- Roman Rybarski, [w:] Jubileuszowa Księga Nauk Politycznych: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Miedzynardowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, (red.) A. Zięba, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ss.125-134.

 

Redakcje naukowe:

- Związek Radziecki wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej 1920 - 1991, (red.) J. Diec, A. Tyszkiewicz, Wydawnictwo Dante, Kraków 2004, s. 181

- Policja Państwowa w Drugiej Rzeczypospolitej: wybrane aspekty organizacji i funkcjonowania, (red.) A. Tyszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 199

- Wywalcz Polsce wolność lub zgiń : Tobie Ojczyzno! : publikacja pokonferencyjna, (red.) A. Tyszkiewicz, KNBN UJ, Kraków 2017, s. 42

 

Artykuły popularnonaukowe:

- Karol Wędziagolski (1886-1974), „Tydzień Polski”, nr 3, The Polish Daily Publishers Ltd., Londyn 2005, ss. 54-55

- Skromny jubileusz wielkiego przedsięwzięcia (Z okazji 150. numeru „Zeszytów Historycznych”), „Tydzień Polski”, nr 4, The Polish Daily Publishers Ltd., Londyn 2005, ss. 28-30

 

Profile na stronach internetowych:

USOSweb UJ

Google Scholar