Podstawowe informacje:

Adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce (2015); tytuł rozprawy habilitacyjnej Polityki zewnętrzne stanów amerykańskich w procesie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2005); tytuł rozprawy doktorskiej „Hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki w warunkach turbulencji”.

Stypendysta Departamentu Stanu USA, Centrum Europejskiego Natolin, Funduszy Stypendialnych i Szkoleniowych, Conférence des Recteurs des Universités Suisses, /Scientific Exchange Programme, National Science Council of Taiwan oraz European University Institute. Wiceprzewodniczący Comparative Interdisciplinary Studies Section-International Studies Association  w latach 2012-215


Zainteresowania badawcze:

 - Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych

- federalizm i regionalizm w Ameryce Północnej

- bezpieczeństwo regionalne w Afryce Wschodniej

- standardy prawa pracy w umowach o wolnym handlu (FTAs)

-  rola agencji standaryzacyjnych w kreowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego

- Europejska Polityka Kosmiczna

- polityczny wymiar europejskiego przemysłu samochodoego

 

Prowadzone prace badawcze:

2016-2019  - Standardy pracy w umowach o wolnym handlu i preferencyjnych porozumieniach handlowych Unii Europejskiej – projekt badawczy NCN OPUS

 

Wybrane publikacje:

 

 1. Strategia kosmiczna dla Europy, „Unia Europejska.pl” nr 6 (241) 2016, s. 21-26
 2. Labor Standards in Trade Preference Laws Between the US and Africa [in:] Global Perspectives on US Democratization Efforts. From the Outside In, ed. S. Burt, D. Añorve, Palgrave 2016, s. 89-102
 3. Patrolling Power Europe: The Role of Satellite Observation in EU Border [in:] Management EU Borders and Shifting Internal Security Technology, Externalization and Accountability, ed. R Bossong, H. Carrapico, Springer 2016, s. 65-80
 4. Rola agencji w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe Polska-Europa-Świat : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Ziębie z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. Zając, Justyna, Włodkowska-Bagan, Agata, Kaczmarski, Marcin, Warszawa 2015, s. 147-156.
 5. Polityka rozwojowa Unii Europejskiej [w:] Unia Europejska 2014+, red. E. Małuszyńska, G. Mazur, Difin, Warszawa 2015, s. 450-465
 6. Polityki zewnętrzne stanów amerykańskich w procesie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, Lublin 2014, Wydawnictwo UMCS, ss. 456
 7. Crafted or Crafted: Federal Endeavors in East Africa and East Asia, „Asian Ethnicity” 2014, vol. 15, issue 2, pp. 222-236 DOI:10.1080/14631369.2014.880590
 8. Unia Europejska – Afryka Subsaharyjska. Uwarunkowania – mechanizmy – efektywność współpracy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss. 262
 9. Umowy o partnerstwie gospodarczym jako instrument promowania integracji regionalnej w Afryce Subsaharyjskiej/Economic Partnership Agreementes as an instrument of regional integration promotion in Sub-Saharan Africa, “Natolin Papers”, nr 44, Warszawa 2011, ss. 172

 

Konferencje:

 

 1. Tracing origins of space security, Competing visions of integration, Univeristy of Helsinki, 5-6 Oct, 2017
 2. All about cars... Role of big issues in European Free Trade Agreements, EUISA, Barcelona, ,12-16 Sep, 2017
 3. Nexus of strategically created treaty conflicts and the politics of international labour standards in EU Free Trade Agreements, Rethinking governance in an era of global insecurities, regional tensions and rising nationalism, University of Melbourne, 17-19 July 2017
 4. Nexus of strategically created treaty conflicts and the politics of international labour standards in EU Free Trade Agreements, EUSA Conference Miami, 2-8 May, 2017
 5. Human Rights and Labor Standards in the FTAs between the E.U. and China, World International Studies Committee’s (WISC) 5th Global International Studies Conference 2017, Taipei 3-5 Apr, 2017
 6. Nexus of strategically created treaty conflicts and the politics of international labour standards in EU Free Trade Agreements, SVWP Annual Meeting, St. Gallen, 11-13 Jan, 2017
 7. Standardyzacja aktywności prywatnych firm wojskowych,  Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa, 21-22 września 2016
 8. All about cars... Role of big issues in European Free Trade Agreements, 2016 UACES Conference, London,5-7 Sep, 2015
 9. All about cars... Role of big issues in European Free Trade Agreements, Standing Group on European Union, ECPR,  Trento 15-19 Apr. 2016
 10. All about cars, EISA Joint Workshop, University of Tubingen, 6-9 Apr, 2016
 11. (Not) All Empire will perish: the Case of the French Aid/Development Narrative in the European Communities, From Empires to Empire, European Integration in Global Context, 1950s to 1990s, KFG Free University Berlin, 7-8, Apr, 2016
 12. All about cars... Role of big issues in European Free Trade Agreements, SVPW Annual Conference, Basel, 21-22 Jan, 2016
 13. Europeizacja transportu kolejowego jako przykład destablizacji i restabilizacji krajowych polityk publicznych ; Rola Europejskiej Polityki Kosmicznej w rozwoju państw Afryki Subsaharyjskiej; „Garbage bin theory” w analizie europejskiej polityki pomocy rozwojowej, III Ogólnopolski Kongres Politologii, Kraków, 22-24 Sep, 2015
 14. Labour standards in free trade agreements and preferential trading arrangements of the European Union, 2015 UACES Conference, Bilbao, 6-9 Sep, 2015
 15. Human Rights and Labor Standards in FTAs between China and Europe, Politcal Studies Association Annual Convention, San Francisco, 30 Aug – 5 Sep, 2015
 16. Labour standards in free trade agreements and preferential trading arrangements of the European Union, LSE-GIFTA Conference, London, 30 June- 2 July, 2015
 17. Privatizing surveillance or security from above, Interdisciplinary Approaches to Security in the Changing World, Kraków. 18-20 Jan, 2015
 18. European Security and Private Actors on Market of Space Applications Services, British International Studies Convention, London, 15-17 June, 2015
 19. 2015, EUSA 14th Biennial International Conference, Boston, 5-7 March 2015, Labor standards and external promotion of European norms
 20. 2015 International Studies Association Annual Convention, New Orleans, 18-21 Feb 2015, Labor standards and external promotion of European norms
 21. 2015 Swiss Political Science Association Annual Meeting, Lausanne, Switzerland, 5-7 Feb  2015, Beyond foreign policy. The Role of Sub-National Actors in the Reordering of North American Relations
 22. 2014 UACES Conference, Cork, 31 Aug -3 Sep 2014,  EU Strategies for the Baltic Sea Region and the Danube Region: Toward Multi-level Governance and Macro-regionalization

 

E-mail: pawel.frankowski@uj.edu.pl