Doktoranci

Magdalena Lisińska

Z wyróżnieniem ukończyła studia licencjackie oraz dwa kierunki studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie: stosunki międzynarodowe (2012 r. i 2014 r.) oraz amerykanistykę ze specjalnością Ameryka Łacińska ( 2015 r.).


m.lisinska@gmail.com
(wizytówka w usosweb)

Zainteresowania badawcze


1.    Historia polityczna i polityka zagraniczna Argentyny
2.    Latynoamerykańskie rządy niedemokratyczne i dyktatury wojskowe
3.    Zagrożenia bezpieczeństwa w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów
4.    Stosunki międzynarodowe na zachodniej półkuli, relacje USA-Ameryka Łacińska
5.    Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej

(więcej...)

Monika Sawicka

Ukończyła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na kierunku Stosunki Międzynarodowe w 2009 roku oraz Filologia Portugalska w 2010 roku.

monika_paulina@gazeta.pl
Academia.edu

Zainteresowania badawcze
1.    Polityka zagraniczna Brazylii
2.    Problematyka współpracy rozwojowej
3.    Ameryka Łacińska we współczesnym świecie
4.    Perspektywa konstruktywistyczna w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi

(więcej...)

 

Robert Siudak

Ukończył Uniwersytet Jagielloński na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz Europeistyka w 2014 roku. Studiował ponadto na Tel-Aviv University oraz w Trinity College Dublin.

robert.siudak@uj.edu.pl


Zainteresowania badawcze:

 1. Krytyczne studia nad bezpieczeństwem
 2. Problemy bezpieczeństwa w rejonie Bliskiego Wschodu
 3. Technologie nuklearne - cywilne oraz militarne aspekty
 4. Polityka regionalna Islamskiej Republiki Iranu
 5. Konstruktywizm w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi

(więcej...)

 

Robert Wężowicz

Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na kierunku Stosunki Międzynarodowe w 2014 roku.


robert.wezowicz@uj.edu.pl
(wizytówka w usosweb)

Zainteresowania badawcze:


1.    Geopolityka i geostrategia.
2.    Prognozowanie w stosunkach międzynarodowych.
3.    Znaczenie obszarów morskich w polityce bezpieczeństwa państwa.
4.    Bezpieczeństwo energetyczne państwa.
5.    Metody pracy operacyjnej policji i wywiadów.
6.    Obrona terytorialna i formacje nieregularne we współczesnych konfliktach.

(więcej...)

 

Magdalena Kania

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2015). Studentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała również na Uniwersytecie Kopenhaskim (2014/2015).

magdalena.maria.kania@gmail.com

Zainteresowania badawcze:

 1. Dyskursy polityki pomocy rozwojowej w Unii Europejskiej
 2. Udział uczestników pozapaństwowych w kształtowaniu polityki pomocy rozwojowej
 3. Negocjacje umów handlowych Unii Europejskiej
 4. Europeizacja prawa karnego
 5. Biopolityczne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego po 9/11


(więcej...)

 

Michał Rekowski

Ukończył studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim (2017), studiował także bezpieczeństwo międzynarodowe na SciencesPo w Paryżu (2015) oraz nauki polityczne na National University of Singapore (2016). Student filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

michal.rekowski.gda@gmail.com


Zainteresowania badawcze:

 1. Dekolonizacja i rozpad europejskich imperiów kolonialnych.
 2. Broń nuklearna i broń masowego rażenia, reżimy kontroli proliferacji.
 3. Stosunki międzynarodowe w Azji Wschodniej i Południowo-wschodniej, rządy wojskowe w Azji, stosunki cywilno-wojskowe.
 4. Pozamilitarny wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego.
 5. Teorie stosunków międzynarodowych, filozofia polityczna

 

(więcej...)

 

Jan Niemiec


W 2016 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku filologia orientalna - turkologia w Instytucie Orientalistyki UJ. W ramach studiów turkologicznych spędził jeden semestr na Uniwersytecie Stambulskim (2015/2016). W 2017 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe. 

 


Zainteresowania badawcze:

 1. Geopolityka a geostrategia.
 2. Cypr jako przedmiot rywalizacji mocarstw.
 3. Zmiany polityczne na obszarze byłego Imperium Osmańskiego.
 4. Polityka Republiki Turcji względem regionu.
 5. Rola sił zbrojnych w systemie politycznym Turcji.
   

(więcej...)