Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analizy

Paweł Frankowski - Nadzór i elektroniczne instrumenty zarządzania/rządzenia w sytuacjach kryzysowych i postkryzysowych
analizy

Paweł Frankowski - Nadzór i elektroniczne instrumenty zarządzania/rządzenia w sytuacjach kryzysowych i postkryzysowych

03.08.2020
Wraz z tym, jak elektroniczne środki nadzoru zaczęły dominować w relacjach między producentem i pracownikiem oraz producentem i konsumentem, pojawiła się silna obawa co do tego, czy istniejące struktury regulacyjne i zasady dotyczące ochrony praw człowieka zapewniają odpowiednią ochronę jednostek. Nieskończenie wielka liczba danych pozwala nie tylko na dopasowanie produktu do obecnych potrzeb konsumenta, ale także skuteczne prognozowanie przyszłego zachowania. Chociaż wykorzystanie tych danych na potrzeby marketingu, w tym marketingu politycznego, jest faktem, to warto zastanowić się, jakie efekty na społeczeństwo, w skali globalnej i regionalnej, wywiera wprowadzenie elektronicznych środków nadzoru jako proponowanego instrumentu szybkiej reakcji na globalny kryzys związany z rozwojem epidemii COVID-19.
więcej o Paweł Frankowski - Nadzór i elektroniczne instrumenty zarządzania/rządzenia w sytuacjach kryzysowych i postkryzysowych
Dominika Dziwisz - Wpływ COVID-19 na cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw prywatnych – konsekwencje i ryzyko nagłego przejścia na pracę zdalną
analizy

Dominika Dziwisz - Wpływ COVID-19 na cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw prywatnych – konsekwencje i ryzyko nagłego przejścia na pracę zdalną

01.08.2020
Podczas spotkania dyrektorów Microsoftu w 2005 roku Bill Gates powiedział, że w nadchodzących latach wzrośnie konkurencja w walce o zatrudnienie najlepszych, a firmy, które zapewniają dodatkową elastyczność swoim pracownikom, między innymi dzięki pracy zdalnej, będą miały przewagę w tym obszarze. Gates nie mógł wiedzieć, że w 2020 roku praca zdalna nie będzie przywilejem, lecz standardem w warunkach pandemii. W odpowiedzi na atak koronawirusa (COVID-19) w ciągu kilku tygodni pracownicy na całym świecie przeszli na zdalny tryb pracy. Zamiast stopniowego, ostrożnego podejścia do nowych zadań, preferowanego przez większość organizacji, zatrudnieni zostali zmuszeni do nagłej i niespodziewanej pracy z domu. Jednocześnie, poza tą zmianą trybu pracy, nastąpił gwałtowny wzrost prywatnej aktywności w sieci, co przejawia się między innymi częstszymi zakupami internetowymi, korzystaniem z serwisów rozrywkowych online, wyszukiwaniem w Internecie informacji na temat zagrożeń związanych z koronawirusem, wirtualną edukacją, a nawet zdalnymi zajęciami sportowymi.
więcej o Dominika Dziwisz - Wpływ COVID-19 na cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw prywatnych – konsekwencje i ryzyko nagłego przejścia na pracę zdalną
Piotr Orłowski - Rola wojsk specjalnych Polski i NATO w obliczu zagrożenia i skutków pandemii
analizy

Piotr Orłowski - Rola wojsk specjalnych Polski i NATO w obliczu zagrożenia i skutków pandemii

31.07.2020
Pandemia COVID-19, która odcisnęła swoje piętno w zasadzie na każdej dziedzinie życia, miała i wciąż ma istotny wpływ na funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP. Wojska Specjalne z racji swojej specyfiki nie są rodzajem sił zbrojnych, który można priorytetowo postrzegać jako narzędzie do zwalczania skutków pandemii. Zwalczanie zagrożeń tego typu wymaga dużego zaangażowania personelu i środków oraz działania w sposób jawny, blisko społeczeństwa. Jeżeli tak postrzegać będziemy aspekty walki ze skutkami pandemii z punktu widzenia wykorzystania elementów sił zbrojnych, Wojska Specjalne nie spełniają tych założeń. Nie oznacza to jednak, że Wojska Specjalne nie widzą dla siebie zadań w scenariuszu walki ze skutkami pandemii na terenie kraju oraz poza jego granicami. Analiza miejsca i roli Wojsk Specjalnych wiedzie zatem do klasycznego ich usytuowania i sposobów działania, charakteryzujących się działaniem w tle, w sposób skryty, nieoczywisty.
więcej o Piotr Orłowski - Rola wojsk specjalnych Polski i NATO w obliczu zagrożenia i skutków pandemii