Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analizy

A. Nyzio -  Polskie służby policyjne i specjalne w obliczu pandemii
analizy

A. Nyzio - Polskie służby policyjne i specjalne w obliczu pandemii

18.08.2020
W działaniach związanych z ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa uczestniczą wszystkie ogniwa systemu bezpieczeństwa, w tym służby policyjne i specjalne. Od 13 marca, kiedy na obszarze Polski ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, system działa w nadzwyczajnym trybie, opierając się na bezprecedensowej mobilizacji sił i środków. Skala zagrożenia, jego dynamika i towarzyszące mu spory polityczne sprawiły, że służbom nie udało się uniknąć kontrowersji. Wysiłek i poświęcenie funkcjonariuszy nie powinny przysłonić uwidocznionych przez walkę z pandemią deficytów instytucjonalnych: tworzonych ad hoc procedur, słabości komunikowania społecznego i wielkiej próżni, jaką jest brak cywilnej instytucji odpowiedzialnej za ochronę ludności w sytuacjach kryzysów i zagrożeń.
więcej o A. Nyzio - Polskie służby policyjne i specjalne w obliczu pandemii
Marek Czajkowski - Wpływ pandemii na pozycję międzynarodową i politykę zagraniczną Rosji – implikacje dla bezpieczeństwa Polski
analizy

Marek Czajkowski - Wpływ pandemii na pozycję międzynarodową i politykę zagraniczną Rosji – implikacje dla bezpieczeństwa Polski

10.08.2020
Federacja Rosyjska jest jednym z krajów najsilniej dotkniętych epidemią koronawirusa, a wstrząs ekonomiczny i społeczny z nią związany nakłada się na nagromadzone problemy wewnętrzne. W związku z tym następstwa dla gospodarki i społeczeństwa już są i zapewne będą w Rosji większe w średnio- i długookresowej perspektywie, niż to się dzieje w przypadku krajów rozwiniętych. Jednocześnie jednak system polityczny i ogólna sytuacja wewnętrzna mają szansę ostać się bez większych zmian, w przeciwieństwie do sytuacji w krajach wysokorozwiniętych, które wstrząsane są znacznymi niepokojami. Z kolei pozycja międzynarodowa Rosji najprawdopodobniej pogorszy się ze względu na osłabienie instrumentów polityki zagranicznej i konieczną koncentrację na problemach wewnętrznych.
więcej o Marek Czajkowski - Wpływ pandemii na pozycję międzynarodową i politykę zagraniczną Rosji – implikacje dla bezpieczeństwa Polski
Piotr Bajor - Pandemia a kolektywny system bezpieczeństwa międzynarodowego – uwarunkowania oraz implikacje dla Polski
analizy

Piotr Bajor - Pandemia a kolektywny system bezpieczeństwa międzynarodowego – uwarunkowania oraz implikacje dla Polski

07.08.2020
Trwająca pandemia COVID-19 wpłynęła na zmianę oblicza współczesnych stosunków i uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego. Zasięg oddziaływania oraz skutki czynią z COVID-19 problem o znaczeniu globalnym, rzutujący w istotny sposób na przyszłość stosunków międzynarodowych, układ na arenie globalnej, system bezpieczeństwa międzynarodowego, a także pozycję i funkcjonowanie poszczególnych państw. W procesy te integralnie włączona jest Polska, w związku z czym bezpośrednio implikują one i determinują bezpieczeństwo państwa polskiego.
więcej o Piotr Bajor - Pandemia a kolektywny system bezpieczeństwa międzynarodowego – uwarunkowania oraz implikacje dla Polski