Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analizy

A. Mazurkiewicz - Paradoksy i sprzeczności współczesnego zaangażowania sił zbrojnych – koncepcja ambidexterity
analizy

A. Mazurkiewicz - Paradoksy i sprzeczności współczesnego zaangażowania sił zbrojnych – koncepcja ambidexterity

06.12.2020
Koniec zimnej wojny wyraźnie wpłynął na współczesne środowisko bezpieczeństwa, zmieniając warunki i sposób myślenia o zaangażowaniu wojska. Od końca lat 90-tych obserwujemy stale poszerzający się katalog zadań sił zbrojnych, uwzględniający już nie tylko przygotowanie do i prowadzenie działań w ramach tradycyjnego konfliktu międzypaństwowego, ale także operacje pokojowe i stabilizacyjne o różnej dynamice i stopniu intensywności, udział w konfliktach hybrydowych i tłumieniu działań rebelianckich, usuwanie skutków katastrof naturalnych, udzielanie pomocy humanitarnej, czy działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania pandemii. W analizowaniu tego zjawiska przydatna jest koncepcja ambidexterity, czyli obustronności, rozumiana jako zdolność do równoczesnego wykonywania sprzecznych ze sobą zadań i godzenia sprzecznych wymogów.
więcej o A. Mazurkiewicz - Paradoksy i sprzeczności współczesnego zaangażowania sił zbrojnych – koncepcja ambidexterity
D. Kozerawski - Wykorzystanie bezpilotowych środków latających przez pododdziały operacyjne i obrony terytorialnej na współczesnym polu walki – możliwości i ograniczenia
analizy

D. Kozerawski - Wykorzystanie bezpilotowych środków latających przez pododdziały operacyjne i obrony terytorialnej na współczesnym polu walki – możliwości i ograniczenia

28.11.2020
W opracowaniu przybliżono możliwości wykorzystania bezpilotowych środków latających przez pododdziały operacyjne i pododdziały obrony terytorialnej na współczesnym polu walki. Znalazły się w nim również rekomendacje dotyczące organizacji i wyposażenia specjalistycznych pododdziałów dronów oraz procedur przygotowania żołnierzy/operatorów pododdziałów bezpilotowych środków latających. Uwzględnienie różnic w specyfice działań wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej pozwoliło na wskazanie możliwości i ograniczeń wykorzystania dronów w działaniach bojowych na szczeblu pododdziałów.
więcej o D. Kozerawski - Wykorzystanie bezpilotowych środków latających przez pododdziały operacyjne i obrony terytorialnej na współczesnym polu walki – możliwości i ograniczenia
M. Czajkowski - The United States Defense Space Strategy of 2020
analizy

M. Czajkowski - The United States Defense Space Strategy of 2020

23.11.2020
The United States has been beefing up an effort in the space-related security realm for some time now. Organizational changes have been made with more pending, and the conceptual work with regard to space activities is also quickening its pace. The notion of space becoming a “warfighting domain” is being repeated more and more often within the American security establishment. It is not, however, exactly clear what exactly does “space warfare” mean.
więcej o M. Czajkowski - The United States Defense Space Strategy of 2020